NAŠE POMOC

Siročinec v Toritu

Domov pro sirotky provozuje toritská diecéze episkopální církve. V sirotčinci pracují dobrovolníci z místního sboru, největší finanční položkou je tedy zajistit dětem výživu.     To, co je na místní poměry velmi drahé, je pro nás nepatrnou položkou - už pouhý 1 americký dolar zajistí jídlo pro 1 dítě na celý den. Počet dětí v sirotčinci limitován pouze penězi - podaří-li se jich shromáždit více, je sirotčinec schopen přijmout další dítě. Mnohé děti čekají na ulici nebo v domě biskupa Bernarda, až se v sirotčinci uvolní místo..Vyučování pastorů

Vyučování a formace pastorů a služebníků jihosúdánské církve je prvořadým úkolem naší mise. Přestože súdánští křesťané žijí ve válkou zcela zdevastované zemi, neprosí nás o materiální podporu, ale především o pomoc při vzdělávání svých církevních pracovníků (podobně jako král Šalamoun v 1. Král 3. kapitole). To považujeme za velmi cenné a jsme přesvědčeni, že možnost mít na tomto podíl je výjimečnou milostí a výsadou pro zdejší církev.

V lednu 2016 se uskuteční misijní výjezd za účelem vyučování pastorů a vedoucích nedělních besídek, jelikož církev trpí akutním nedostatkem vedoucích,
kteří by byli alespoň trochu vzdělání (uměli číst, měli Bibli a uměli pracovat s textem). Mladí lidé mají většinou mnohem větší vzdělání, než jejich vedoucí. Jejich lidé jsou velmi hladoví po krátkodobém i dlouhodobém studiu.PODPORA BISKUPA BERNARDA


Biskup episkopální církve Bernard Oringa Balmoi je v současné době klíčovou kontaktní osobou na jihusúdánské straně. Byl to on, kdo při své návštěvě v ČR před několika lety tlumočil prosbu tamní církve o pomoc a podporu z Čech. Je člověkem, které-ho řada z nás osobně zná, je tím, komu důvěřuje církev i státní moc, která jej dokonce pověřila koordinací pomoci uprchlíkům.
Biskup je pro nás také zárukou dodržování smluv mezi českou a súdánskou stranou a kontroly účelného vynakládání prostředků (měli jsme možnost si opakovaně ověřit biskupovu spolehlivost). Proto se  stala podpora biskupa součástí naší služby. Předané peníze na platy dvou mladých spolupracovníků (Williama a Betty) umožní provoz biskupovy "kanceláře" (nejde o kancelář v evropském smyslu, spíše o jakýsi pomocný „servisní“ tým jeho nejbližších spolupracovníků či učedníků s cílem biskupovi ulehčit.


Misie v Ofirice