JAK SE MŮŽU ZAPOJIT?

o Modlete se, aby Bůh otevřel dveře naší
službě a aby tato služba byla tamním bratřím
vítaná. (Řím 15, 11)

o Zvažte, zda se vy osobně, vaše skupinka,
sbor či církev nemůžete více zapojit do této
misijní služby.

o Vydejte se do Jižního Súdánu, pomozte
dostat se tam těm, které tam povolává
Hospodin!

o Zvažte finanční podporu některé z částí
projektu.

o Pomozte uspořádat sbírku či misijní bazar
ve prospěch sirotčince v Toritu. Zvažte, zda
by vaše nedělní škola, besídka či dětský
klub nemohl podporovat některé z jihosúdánských
dětí dlouhodoběji.


KAM PUTUJÍ VAŠE FINANCE

Spolek pro Jižní Súdán zahájil činnost loni na podzim, kdy se stal nástupcem sdružení ISACHAR. Postupně převzal více než 800 000 Kč, shromážděných v minulých letech ISACHAREM na podporu práce v Jižním Súdánu. Od začátku roku 2016 jsme shromáždili dalších více než 100 000 Kč. Podporují nás nejen dlouhodobí partneři, jimiž jsou zejména křesťanské sbory, ale přibývá i drobnějších dárců, zejména zásluhou přednášek a besed, na nichž představujeme naši misijní práci, ale naplňujeme i další z cílů spolku: šířit informace o Jižním Súdánu a přispívat k navazování spolupráce a přátelství.

První velikou akcí spolku byla lednová cesta sedmičlenného týmu. Náklady na cestu činily přibližně 30 000 Kč na osobu, což bylo hrazeno převážně z příspěvků členů týmu (ať již s vlastních zdrojů, z podpory sborů či sponzorů). Během cesty jsme předali mzdy na 1. pololetí (viz níže), dar pro sirotčinec v Toritu 1600 USD a příspěvek na výstavbu střediska v Ame (více na str. 2).


V Jižním Súdánu podporujeme 3 pracovníky, jejichž mzdu (150 USD měsíčně) financují sponzoři: William v Toritu (CB Most), Joan (Zdravotní středisko BORMED Ostrava) a Jonah v Ofirice (CB Šeberov).


Máme velikou radost, že se podařilo nalézt poštovní spojení (přes Ugandu), a letos na jaře jsme tak mohli vypravit již 3 balíky léků, zdravotního materiálu a dárků do Ofiriky a také (díky štědrosti dárců) tablet pro Jonáše a Joan.